رد کردن لینک ها

تفاوت ها و شباهت های آیلتس و پی تی ای

شباهت ها

  • هر دو آزمون چهار مهارت اصلی را دارند.
  • هر دو آزمون نمرات تکی برای هر مهارت و یک نمره ی کلی دارند.
  • نمره ی شما در هر دو آزمون بر مبنای توانایی های شما محاسبه می شود و هیچ قبول شدن یا رد شدنی وجود ندارد .

تفاوت ها

  • در آزمون PTE ارزیابی ها، توسط نرم افزار هوشمند انجام می شود، در این آزمون شما صدای خود را ضبط و پاسخ هایتان را تایپ می کنید ولی در آزمون IELTS، شخصی به صورت حضوری از شما امتحان می گیرند.
  • آزمون PTE فقط در 50 کشور برگذار می شود درحالی که IELTS مراکزدر 140 کشور جهان وجود دارد.
  • در آزمون PTE برای هر بخش 20 پرسش وجود دارد در حالی که در آزمونIELTS تعداد پرسش ها در بخش های مختلف متفاوت است.
  • در آزمون PTE بسیاری از سوالات به صورت یکپارچه هستند ولی در IELTS مهارت ها به صورت جداگانه ارزیابی می شوند.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه